Defend Locator

Defend Locator je prvním satelitním opravdu zabezpečovacím zařízením (ne pouze pokrádežové vyhledávání). Defend Locator se aktivuje uzamčením mechanického zámku řadící páky Defend Lock (jednoduše bez použití klíče). Defend Locator garantuje dokonalou ochranu vozu.

Defend Locator je jediný satelitní zabezpečovací systém (nikoli pouze vyhledávací), který poprvé v historii propojuje mechanické, elektronické a satelitní zabezpečení vozu do jedné inteligentní jednotky. Má všechny výhody plynoucí ze samostatně instalovaných zabezpečení vozů: mechanického, elektronického, satelitního zabezpečovacího zařízení. Defend Locator znamená komplexní zajištění vozu s možností individualizace podle potřeb zabezpečení zákazníka. Dispečink Defend Locator hlídá váš vůz nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. K zákrokům využívá policii - šetří náklady na bezpečnostní služby a jejich dopravní prostředky - ušetřené prostředky dostává zákazník ve formě zámku řadící páky Defend Lock. Zákazník má možnost zjišťování pozice vozu přes internet a přes mobilní telefon. Systém umožňuje komunikaci s vozem a ovládání výstupů.
Defend Locator je tvořen sofistikovaným el.propojením osvědčeného zámku řadící páky Defend lock a GPS/GSM satelitního vyhledávacího systému. Defend Locator se aktivuje pouhým uzamčením mechanického zámku řadící páky Defend Lock (jednoduše bez použití klíče). Systém si sám hlídá, zda byl do určitého času od vypnutí zapalování uzamčen zámek řadící páky, po uplynutí tohoto času odesílá informaci formou SMS majiteli (nebo pověřené osobě) a vyzývá ho k uzamčení a aktivaci. Zároveň zaznamenává historii zamykání a narušení (správné používání systému může využívat pojišťovna k bonifikaci slev a pojistného).

DefendLocator

Defend Locator garantuje dokonalou ochranu vozu:
- hlídá definované ochranné zóny
- hlídá změny polohy vozu
- vyhodnocuje narušení zón a změny polohy
- informuje o narušeních a změnách, případně o dopravní nehodě profesionální dispečink, který funguje nepřetržitě

Dispečink informuje majitele (oprávněnou osobu) o narušení vozu, nebo přímo vysílá požadavek policii k zajištění vozu. V případě dalších okolností vysílá požadavek policii, záchrance, hasičům k dopravní nehodě a aktivuje varovné a zásahové akce s vozem:
- aktivace klaksonu
- rozsvěcování světel / blikačů
- vypnutí / zapnutí motoru
- uzamčení / odemčení centrálního zamykání vozu

S Defend Locator získáte nejvyšší slevu u pojišťoven (např. u ČP 30% z celkového pojištění All risk, návratnost investice trvá v průměru 3 roky). V rámci srovnatelných produktů je Defend Locator cenově srovnatelný s konkurencí, přičemž jsou v základní ceně zahrnuty všechny poplatky spojené s možným ročním provozem. Navíc je v ceně zahrnut zámek řadící páky Defend-Lock.Zpět 
linka