Další autodoplňky

Parkovací senzor EM-004

Parkovací senzor PS-004 je sada usnadňující parkování tím, že informuje řidiče o přítomnosti překážky za vozidlem. Zařízení pracuje na principu odrazu ultrazvukových vln od pevných překážek. Zařízení se aktivuje zařazením zpátečky (zpětného chodu) při zapnutém klíčku zapalování, což je potvrzeno krátkým zvukovým signálem. Pokud se ve snímaném poli za vozidlem objeví překážka ve vzdálenosti až 1,5 m, zobrazí se na displeji číselný údaj naměřené vzdálenosti a s postupným přibližováním se mění tento údaj i frekvence pípání. Minimální zobrazovaný údaj a nepřerušovaný zvuk bzučáku se aktivuje při vzdálenosti 40 cm.

Displej navíc postupným rozsvěcováním segmentů na příslušné straně přehledně ukazuje blížící se překážku. Instalaci displeje je možno zvolit na přístrojové desce, nebo též v zadní části vozidla (strop u pátých dveří, těleso přídavného brzdového světla, apod.)

Elektrické ovládání oken AUTOLIFT

Sada elektrického ovládání oken AUTOLIFT se vyrábí se třemi různými druhy mechanizmů - nůžkový, lankový a bowdenový, které dle typu vozidla co nejvěrněji napodobují originály, používané výrobcem.

Mechanismy jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů. Do mechanizmů jsou integrovány motory BOSCH, které zajišťují tichý a rychlý chod systému a zaručují vysokou spolehlivost po celou dobu životnosti vozidla. Sada je doplněna spínači, záslepkami, kabely a ostatními doplňky umožňujícími rychlou a profesionální montáž.
Výrobce je držitel osvědčení ISO 9002.

Zde: 11726 - celkem: 358179

linka